ասպարէս

ասպարէս

Dasnabedian 1995: 418

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Colophon 1,9
carrière

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՍՊԱՐԷՍ — (սի, սաց կամ սից.) NBH 1 0316 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 14c ԱՍՊԱՐԷԶ ԱՍՊԱՐԷՍ ἰπποδρόμος, στάδιον , κίρκος, παραδρομή, διάστημα cursus equorum, stadium, circus, intervallum պ. թսփէրիյզ ... եւն. Ըստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԱՍՆ — (սին, սունք, սանց.) NBH 2 0210 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. μερίς, μέρος (յորմէ եւ թ. միրաս ). pars partitio (որպէս թէ Մի այս, կամ ʼի միասին.) Բաժին մի ʼի բոլորէ իմեքէ. հատուած. հատոր. կոտոր. պատառ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՊԱՐԷԶ — (րիզի) NBH 1 0316 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՍՊԱՐԷՍ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՊԱՐԻՍԱԽԱՂԱՑ — (ի) NBH 1 0316 Chronological Sequence: Unknown date Տե՛ս ԱՍՊԱՐԷՍ ըստ ՟Ա եւ ՟Գ նշ. Նստայ ʼի վերայ նորա ʼի մէջ տեղւոյ ասպարիսախաղացին. Վրք. դիոնես.: Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՇԱՒԱՆ — (ի, անք, նաց.) NBH 1 0370 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. ὀρμή, δρόμος, ἑπιδρομή, παραδρομή impetus, cursus, incursus եւն. որ եւ ԱՐՇԱՒՔ. Ընթացք. դիմեցումն. յարձակումն. ասպատակութիւն. վեզք՝ որպիսի եւ իցէ. ... *Զի էր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՏՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0602 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 13c ա. Սեպհական դատաստանի եւ դատաւորաց դատողաց. *Մտանելոց էր ի բանակն, այսինքն ուր դատողական կայանքն էր. Ոսկ. գծ.: *Դատողական աթոռ, խրատ, կարգ կամ հանդէս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԱՐ — I. (ի, ից. եւս եւ րոյ, րաց. օք, եօք.) NBH 1 0879 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 12c, 13c գ. σχυνίον, σπαρτίον funiculus, funis, filum. Առաստան. պարան ʼի կանեփոյ կամ յայլ նիւթոց. ապաւանդակ. տոռն. չուան. թել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՆԴԻՍԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0043 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c գ. θεορός spectator. Հանդիսատես. եկեալն ʼի տես հանդիսի մրցարանաց կամ խաղուց, կամ տօնախմբութեանց. ... *Խաղալիկս, եւ հանդիսականս յղէր. ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 19: *Զի զոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՆԴԻՍԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0044 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 13c ա. ἁγωνιστήριον locus certaminis θέατρον theatrum, spectaculum βουλευτήριον praetorium, concio. Տեղի հանդիսի. ատեան. մրցարան. ասպարէս, տեսարան. տեսլարան. ժողովարան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԻԱՐՇԱՒԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0157 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. ἰπποδρομία cursus equester, ludi circenses եւ στάδιον stadium. Ձիընթացք. եւ Ասպարէս. չափ արշաւելոյ ձիոյն ʼի մի նուագ. ... *Ձիարշաւանքն վասն իմ դատախազեն. Ոսկ. ղկ.: *Ձգէ զպարիսպն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԻԸՆԹԱՑ — (ի, ից.) NBH 2 0157 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c, 14c ա. Ուր իցէ ընթացք ձիոյ կամ ձիով. ձիարշաւ. կրկիսարան. *Ձիընթաց երագմամբ: Ի տեսարանն ձիընթաց կառամարտկաց. Նար. խչ.: Ճ. ՟Ա.: *Արուեստ ձիընթացին յայնժամ յայտնի լիցի, յորժամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.